Om tabellen

Det er tirsdag 16. august, og klokka er 19:12.
Tabellen viser at neste straumsnu er ved fjære sjø i morgen klokka 00:11. Nivået vil da være 66 cm, 204 lavere enn ved flo.

Dato Bodø Till Snur Nivå Diff
I dag, 16. august
Flo 03:57 1:41 05:38 301 248
Fjære 10:28 1:41 12:09 35 -266
Flo 16:31 1:41 18:12 270 235
I morgen, 17. august
Fjære 22:30 1:41 00:11 66 -204
Flo 04:39 1:41 06:20 285 219
Fjære 11:10 1:41 12:51 53 -232
Flo 17:13 1:41 18:54 255 202

Saltstraumen snur på flo og fjære, ca 1 time og 41 minutter etter flo og fjære i Bodø. Straumsnu skjer 4 eller 3 ganger i døgnet.

Tabellens første kolonner Dato og Bodø viser beregnet dato og tidspunkt for flo og fjære i Bodø.

Neste kolonne Till viser tillegget på 1 time og 41 minutter.

Kolonnen Snur viser beregnet tidspunkt for straumsnu. NB! Beregnet tidspunkt er ikke nøyaktig. Det vil påvirkes av bl.a. trykk og vindforhold. Selv om dette er beste gjetning, kan Saltstraumen snu oppmot en halv time før eller etter dette tidspunktet.

Kolonnen Nivå viser beregnet nivå ved flo/fjære i Bodø. Nivået er i cm over sjøkartnull.

Kolonnen Diff viser forskjellen fra forrige beregnet nivå. Differansen er en god indikator på strømmens styrke. Jo større absoluttverdi, jo sterkere strøm.

Løsningen benytter data som hentes fra Kartverket.