Om tabellen

Det er torsdag 29. juli, og klokka er 02:11.
Tabellen viser at neste straumsnu er ved flo sjø klokka 06:19. Nivået vil da være 273 cm, 203 høyere enn ved fjære.

Dato Bodø Till Snur Nivå Diff
I dag, 29. juli
Fjære 22:26 1:41 00:07 70 -183
Flo 04:38 1:41 06:19 273 203
Fjære 11:11 1:41 12:52 55 -218
Flo 17:13 1:41 18:54 241 186

Saltstraumen snur på flo og fjære, ca 1 time og 41 minutter etter flo og fjære i Bodø. Straumsnu skjer 4 eller 3 ganger i døgnet.

Tabellens første kolonner Dato og Bodø viser beregnet dato og tidspunkt for flo og fjære i Bodø.

Neste kolonne Till viser tillegget på 1 time og 41 minutter.

Kolonnen Snur viser beregnet tidspunkt for straumsnu. NB! Beregnet tidspunkt er ikke nøyaktig. Det vil påvirkes av bl.a. trykk og vindforhold. Selv om dette er beste gjetning, kan Saltstraumen snu oppmot en halv time før eller etter dette tidspunktet.

Kolonnen Nivå viser beregnet nivå ved flo/fjære i Bodø. Nivået er i cm over sjøkartnull.

Kolonnen Diff viser forskjellen fra forrige beregnet nivå. Differansen er en god indikator på strømmens styrke. Jo større absoluttverdi, jo sterkere strøm.

Løsningen benytter data som hentes fra Kartverket.