Om tabellen

Det er lørdag 4. desember, og klokka er 12:32.
Tabellen viser at neste straumsnu er ved flo sjø klokka 13:45. Nivået vil da være 318 cm, 272 høyere enn ved fjære.

Dato Bodø Till Snur Nivå Diff
I dag, 4. desember


Flo 23:31 1:41 01:12 306 233
Fjære 05:51 1:41 07:32 46 -260
Flo 12:04 1:41 13:45 318 272
Fjære 18:20 1:41 20:01 61 -257

Saltstraumen snur på flo og fjære, ca 1 time og 41 minutter etter flo og fjære i Bodø. Straumsnu skjer 4 eller 3 ganger i døgnet.

Tabellens første kolonner Dato og Bodø viser beregnet dato og tidspunkt for flo og fjære i Bodø.

Neste kolonne Till viser tillegget på 1 time og 41 minutter.

Kolonnen Snur viser beregnet tidspunkt for straumsnu. NB! Beregnet tidspunkt er ikke nøyaktig. Det vil påvirkes av bl.a. trykk og vindforhold. Selv om dette er beste gjetning, kan Saltstraumen snu oppmot en halv time før eller etter dette tidspunktet.

Kolonnen Nivå viser beregnet nivå ved flo/fjære i Bodø. Nivået er i cm over sjøkartnull.

Kolonnen Diff viser forskjellen fra forrige beregnet nivå. Differansen er en god indikator på strømmens styrke. Jo større absoluttverdi, jo sterkere strøm.

Løsningen benytter data som hentes fra Kartverket.