Om tabellen

Det er søndag 20. juni, og klokka er 00:26.
Tabellen viser at neste straumsnu er ved fjære sjø klokka 04:28. Nivået vil da være 93 cm, 127 lavere enn ved flo.

Dato Bodø Till Snur Nivå Diff
Lørdag 19. juni
Fjære 01:38 1:41 03:19 96 -118
Flo 07:39 1:41 09:20 232 136
Fjære 14:27 1:41 16:08 65 -167
Flo 20:36 1:41 22:17 220 155
I dag, 20. juni
Fjære 02:47 1:41 04:28 93 -127
Flo 08:46 1:41 10:27 235 142
Fjære 15:27 1:41 17:08 57 -178
Flo 21:42 1:41 23:23 231 174

Saltstraumen snur på flo og fjære, ca 1 time og 41 minutter etter flo og fjære i Bodø. Straumsnu skjer 4 eller 3 ganger i døgnet.

Tabellens første kolonner Dato og Bodø viser beregnet dato og tidspunkt for flo og fjære i Bodø.

Neste kolonne Till viser tillegget på 1 time og 41 minutter.

Kolonnen Snur viser beregnet tidspunkt for straumsnu. NB! Beregnet tidspunkt er ikke nøyaktig. Det vil påvirkes av bl.a. trykk og vindforhold. Selv om dette er beste gjetning, kan Saltstraumen snu oppmot en halv time før eller etter dette tidspunktet.

Kolonnen Nivå viser beregnet nivå ved flo/fjære i Bodø. Nivået er i cm over sjøkartnull.

Kolonnen Diff viser forskjellen fra forrige beregnet nivå. Differansen er en god indikator på strømmens styrke. Jo større absoluttverdi, jo sterkere strøm.

Løsningen benytter data som hentes fra Kartverket.