Om tabellen

Det er mandag 20. september, og klokka er 13:49.
Tabellen viser at neste straumsnu er ved flo sjø klokka 14:48. Nivået vil da være 280 cm, 232 høyere enn ved fjære.

Dato Bodø Till Snur Nivå Diff
I dag, 20. september


Flo 00:35 1:41 02:16 290 214
Fjære 07:05 1:41 08:46 48 -242
Flo 13:07 1:41 14:48 280 232
Fjære 19:13 1:41 20:54 67 -213

Saltstraumen snur på flo og fjære, ca 1 time og 41 minutter etter flo og fjære i Bodø. Straumsnu skjer 4 eller 3 ganger i døgnet.

Tabellens første kolonner Dato og Bodø viser beregnet dato og tidspunkt for flo og fjære i Bodø.

Neste kolonne Till viser tillegget på 1 time og 41 minutter.

Kolonnen Snur viser beregnet tidspunkt for straumsnu. NB! Beregnet tidspunkt er ikke nøyaktig. Det vil påvirkes av bl.a. trykk og vindforhold. Selv om dette er beste gjetning, kan Saltstraumen snu oppmot en halv time før eller etter dette tidspunktet.

Kolonnen Nivå viser beregnet nivå ved flo/fjære i Bodø. Nivået er i cm over sjøkartnull.

Kolonnen Diff viser forskjellen fra forrige beregnet nivå. Differansen er en god indikator på strømmens styrke. Jo større absoluttverdi, jo sterkere strøm.

Løsningen benytter data som hentes fra Kartverket.