Om tabellen

Det er onsdag 20. oktober, og klokka er 19:28.
Tabellen viser at neste straumsnu er ved fjære sjø klokka 21:04. Nivået vil da være 73 cm, 219 lavere enn ved flo.

Dato Bodø Till Snur Nivå Diff
I dag, 20. oktober


Flo 00:48 1:41 02:29 295 217
Fjære 07:12 1:41 08:53 56 -239
Flo 13:18 1:41 14:59 292 236
Fjære 19:23 1:41 21:04 73 -219

Saltstraumen snur på flo og fjære, ca 1 time og 41 minutter etter flo og fjære i Bodø. Straumsnu skjer 4 eller 3 ganger i døgnet.

Tabellens første kolonner Dato og Bodø viser beregnet dato og tidspunkt for flo og fjære i Bodø.

Neste kolonne Till viser tillegget på 1 time og 41 minutter.

Kolonnen Snur viser beregnet tidspunkt for straumsnu. NB! Beregnet tidspunkt er ikke nøyaktig. Det vil påvirkes av bl.a. trykk og vindforhold. Selv om dette er beste gjetning, kan Saltstraumen snu oppmot en halv time før eller etter dette tidspunktet.

Kolonnen Nivå viser beregnet nivå ved flo/fjære i Bodø. Nivået er i cm over sjøkartnull.

Kolonnen Diff viser forskjellen fra forrige beregnet nivå. Differansen er en god indikator på strømmens styrke. Jo større absoluttverdi, jo sterkere strøm.

Løsningen benytter data som hentes fra Kartverket.