Om tabellen

Det er mandag 10. mai, og klokka er 21:40.
Tabellen viser at neste straumsnu er ved flo sjø i morgen klokka 02:49. Nivået vil da være 259 cm, 213 høyere enn ved fjære.

Dato Bodø Till Snur Nivå Diff
I dag, 10. mai
Flo 00:35 1:41 02:16 252 203
Fjære 06:45 1:41 08:26 64 -188
Flo 12:40 1:41 14:21 251 187
Fjære 18:59 1:41 20:40 46 -205
I morgen, 11. mai


Flo 01:08 1:41 02:49 259 213
Fjære 07:17 1:41 08:58 58 -201
Flo 13:13 1:41 14:54 253 195
Fjære 19:28 1:41 21:09 44 -209

Saltstraumen snur på flo og fjære, ca 1 time og 41 minutter etter flo og fjære i Bodø. Straumsnu skjer 4 eller 3 ganger i døgnet.

Tabellens første kolonner Dato og Bodø viser beregnet dato og tidspunkt for flo og fjære i Bodø.

Neste kolonne Till viser tillegget på 1 time og 41 minutter.

Kolonnen Snur viser beregnet tidspunkt for straumsnu. NB! Beregnet tidspunkt er ikke nøyaktig. Det vil påvirkes av bl.a. trykk og vindforhold. Selv om dette er beste gjetning, kan Saltstraumen snu oppmot en halv time før eller etter dette tidspunktet.

Kolonnen Nivå viser beregnet nivå ved flo/fjære i Bodø. Nivået er i cm over sjøkartnull.

Kolonnen Diff viser forskjellen fra forrige beregnet nivå. Differansen er en god indikator på strømmens styrke. Jo større absoluttverdi, jo sterkere strøm.

Løsningen benytter data som hentes fra Kartverket.