Om tabellen

Det er søndag 16. januar, og klokka er 12:01.
Tabellen viser at neste straumsnu er ved flo sjø klokka 13:27. Nivået vil da være 269 cm, 173 høyere enn ved fjære.

Dato Bodø Till Snur Nivå Diff
I dag, 16. januar
Flo 23:19 1:41 01:00 241 134
Fjære 05:30 1:41 07:11 96 -145
Flo 11:46 1:41 13:27 269 173
Fjære 18:09 1:41 19:50 96 -173

Saltstraumen snur på flo og fjære, ca 1 time og 41 minutter etter flo og fjære i Bodø. Straumsnu skjer 4 eller 3 ganger i døgnet.

Tabellens første kolonner Dato og Bodø viser beregnet dato og tidspunkt for flo og fjære i Bodø.

Neste kolonne Till viser tillegget på 1 time og 41 minutter.

Kolonnen Snur viser beregnet tidspunkt for straumsnu. NB! Beregnet tidspunkt er ikke nøyaktig. Det vil påvirkes av bl.a. trykk og vindforhold. Selv om dette er beste gjetning, kan Saltstraumen snu oppmot en halv time før eller etter dette tidspunktet.

Kolonnen Nivå viser beregnet nivå ved flo/fjære i Bodø. Nivået er i cm over sjøkartnull.

Kolonnen Diff viser forskjellen fra forrige beregnet nivå. Differansen er en god indikator på strømmens styrke. Jo større absoluttverdi, jo sterkere strøm.

Løsningen benytter data som hentes fra Kartverket.